Podział filozofii według stoików

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Inwokacja (1834).