Podział jezior ze względu na zawartość soli w wodzie, sposób zasilania i odprowadzania wody