Podział minerałów pod względem właściwości i budowy