Podział partii politycznych ze względu na gospodarkę

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Polańska, Zmierzch klasycznego podziału partii politycznych na świecie, „Artykuły Naukowe”, nr ASO.A.9 (1)/2017, s. 207–208.
  • Źródło: Andrzej Heywood, Politologia, 2006 r., dostępny w internecie: stosunki-miedzynarodowe.pl [dostęp 5.11.2020 r.].
  • Źródło: Partie polityczne. Czym są, jakie pełnią funkcje i skąd pobierają środki?, dostępny w internecie: ideologia.pl [dostęp 5.11.2020 r.].
  • Źródło: Jerzy Sielski, Idealny wzór partii politycznej a dzisiejsza rzeczywistość w Polsce, „Przegląd Politologiczny”, nr 3 (2010), s. 152.
  • Źródło: Wojciech Rafałowski, Wpływ systemu wyborczego na system partyjny w krajach postkomunistycznych, 2010 r., dostępny w internecie: journal.kozminski.edu.pl [dostęp 5.11.2020 r.].
  • Źródło: Krzysztof Zuba, Religia jako podział socjopolityczny w Polsce, [w:] Religia i Kościoły w polskiej przestrzeni publicznej, red. Sławomir Czapnik, Aleksandra Kusztal, 2015.
  • Źródło: Encyklopedia PWN: Komunitaryzm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 2.11.2020 r.].
  • Źródło: Jarosław Bratkiewicz, Tradycjonalizm, kolektywizm, despotyzm, Warszawa 1991, s. 223.
  • Źródło: Mirosława Czerniawska, „Wolność” i „równość”, … a może „zbawienie”? Wartości determinujące postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych, „Prakseologia” 2018, nr 160, s. 25.