Poetyckie wyobrażenia Paryża i Rzymu w wierszach Juliusza Słowackiego

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Listy do matki, [w:] Słowacki Juliusz, Dzieła, t. 13, red. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1952.
  • Kleiner Juliusza, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, Warszawa 1923.
  • Ewertowski Tomasz, Rzym wyobrażony w wierszach Juliusza Słowackiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Zygmunta Krasińskiego, [w:] Szmid K., Ewertowski T., Kołos A., Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona w literaturze polskiego romantyzmu, Poznań 2013.
  • Słowacki Juliusz, Paryż, [w:] tegoż, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak,, Poznań 2005.
  • Słowacki Juliusz, Rzym, [w:] tegoż, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005.
  • Słowacki Juliusz, Listy do matki, [w:] tegoż, Dzieła, t. 13, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 1952.
  • Słowacki Juliusz, Listy do matki, [w:] tegoż, Dzieła, t. 13, red. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1952.
  • Słowacki Juliusz, Listy do matki, [w:] Słowacki Juliusz, Dzieła, t. 13, red. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1952.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida