Poetyckie wyznanie wiary. Księga Psalmów

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Świderkówna, Psalmy (fragmenty), [w:] tejże, Prawie wszystko o Biblii.
  • Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/materialy-dodatkowe/haslo/Ksiega-psalmow;4970718.html.
  • Źródło: O psalmach, [w:] Józef Sadzik, Księga psalmów, tłum. Czesław Miłosz, Paryż 1982, s. 13–16.
  • Źródło: Psalm 29, [w:] Księga Psalmów, tłum. Czesław Miłosz.