Poezja Zbigniewa Herberta wobec cierpienia

Tekst: zespół redakcyjny

Zestaw ćwiczeń: Małgorzata Kosińska-Pułka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz, [w:] Studium przedmiotu.
  • Zbigniew Herbert, Łóżko Spinozy, [w:] tegoż, Martwa natura z wędzidłem.
  • Stanisław Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta (fragmenty).
  • Herbert Zbigniew, Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków.
  • Herbert Zbigniew, Modlitwa Pana Cogito podróżnika, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. R. Krynicki, wybór R. Krynicki, Kraków 2017.
  • Ryszard Przybylski, Klasyczne Cogito a cierpienie, dostępny w internecie: https://fundacjaherberta.com/zbigniew-herbert/tworczosc/zbigniew-herbert-czytany-przez-krytykow/miedzy-cierpieniem-a-forma/ [dostęp 10.09.2020 r.].
  • Zbigniew Herbert, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy, [w:] Pan Cogito.
  • Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito, [w:] Pan Cogito.