Poglądy sofistów

Tekst: Tomasz Tomasik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Silloi – poemat satyryczny Tymona z Fliuntu, [w:] Meander, t. 7, tłum. G. Pianko, 1952.
  • Platon, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1959.
  • Platon, Protagoras, tłum. L. Regner, Warszawa 2004.
  • The Sophists , [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy , 2020.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida