Pojęcie partii politycznej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Encyklopedia PWN: partia polityczna, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 4.11.2020 r.].
  • Źródło: Beata Kosowska-Gąstoł, Prawna instytucjonalizacja partii politycznych na poziomie europejskim, dostępny w internecie: ce.uw.edu.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa o partiach politycznych z dnia 28 lipca 1990 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 7.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 26.10.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 1.11.2020 r.].