Strona główna Polacy u boku Napoleona – podsumowanie
Powrót

Polacy u boku Napoleona – podsumowanie

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Nota Dąbrowskiego do Dyrektoriatu, 9 X 1796, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Legiony Dąbrowskiego. Europa w dobie wojen napoleońskich, t. 26, oprac. J. Willaume, Warszawa 1960, s. 9–10.
  • Źródło: Relacja Andrzeja Niegolewskiego, [w:] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796–1815, t. 1, Kraków 1984, s. 200–201.
  • Źródło: Cyprian Godebski, Wiersz do legiów polskich, [w:] Z dziejów oręża polskiego, red. R. Jegorow, Warszawa 1959, s. 274.
  • Źródło: Jakub Filip Kierzkowski, Pamiętniki, [w:] Dzieje wojskowości polskiej do roku 1831 (wypisy źródłowe), oprac. B. Baranowski, W. Bortnowski, W. Lewandowski, Warszawa 1949, s. 221–222.
  • Źródło: Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z d. 22 lipca 1807 r. (z poprawkami wprowadzonymi przez Dekret […] z d. 24 lutego 1810 r.), [w:] Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej. Cz. 1. Teksty do historii burżuazyjnego prawa państwowego, oprac. M. Sczaniecki, Warszawa 1976, s. 32–36.
  • Źródło: Kornel Ujejski, Sąd matek, [w:] Janusz Wałek, Dzieje Polski w malarstwie i poezji, Warszawa 187, s. 176.
  • Źródło: Dekret z 21 grudnia 1807 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Księstwo Warszawskie (1807–1815) i Królestwo Polskie (1815–1830), t. 27, oprac. T. Mencel, Warszawa 1958, s. 4.
  • Źródło: [w:] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796–1815, t. 1, Kraków 1984, s. 136–137.