Polacy w instytucjach unijnych – podsumowanie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Adrian Purzycki, Polacy w instytucjach unijnych – niewykorzystany potencjał, dostępny w internecie: instytutwolnosci.pl [dostęp 25.06.2021 r.].
  • Mieczysław Groszek, Czy może być więcej Polaków w instytucjach UE?, 3.01.2016 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 24.06.2021 r.].
  • European Personnel Selection Office, Dlaczego warto pracować w instytucjach UE?, dostępny w internecie: epso.europa.eu [dostęp 24.06.2021 r.].
  • Witkowska Marta, Znaczenie Polaków w instytucjach i organach Unii Europejskiej wraz z bilansem zatrudnienia. Refleksje po dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
  • Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, red. Barbara Błaszczyk, Stanisława Golinowska, Przemysław Kowalski, Warszawa 2019.
  • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 24.06.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida