Strona główna Polityka dynastyczna ostatnich Jagiellonów
Powrót

Polityka dynastyczna ostatnich Jagiellonów

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Stefan Broderici o bitwie pod Mohaczem, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 227–228.
  • Źródło: Jodok Ludwik Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, tłum. pod kier. K. Kumanieckiego, Warszawa 1960, s. 102.
  • Źródło: List Stefana Broderici, kanclerza węgierskiego do jednego z biskupów, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. T.3, nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela, Lipsk 1839, s. 554.
  • Źródło: Relacja Jana Kuspiniana, [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980, s. 311.