Polityka kulturalna państwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bożena Gierat‑Bieroń, Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005 (wywiady), Kraków 2009, s. 204–205.
  • Źródło: Bożena Gierat‑Bieroń, Ministerstwo rządu dusz, [w:] tejże, Ministrowie kultury doby transformacji, 1989–2005, (wywiady), Kraków 2009.
  • Źródło: Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 482–483.
  • Źródło: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
  • Źródło: Zbyszek Grabiński, Edward M. Urbanowski: Koalicja obywatelska, „Felietony”, nr 563, dostępny w internecie: zyciepw.pl [dostęp 19.10.2019 r.].
  • Źródło: Powszechna deklaracja praw człowieka, dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 1.07.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 1.07.2020 r.].