Polityka odprężenia lat 70. XX w.

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: New York Times” z 20.06.1975, Archiwum „New York Times”, nytimes.com, dostęp: 10.03.2021. Cytat za: Europa. Nasza historia. Klasa 8: Od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych, Warszawa 2020, s. 94.
  • Cytat za: Europa. Nasza historia. Klasa 8: Od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych, Warszawa 2020, s. 94.