Polityka rozwoju regionalnego w Polsce

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w województwach 2010–2016 , dostępny w internecie: swaid.stat.gov.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
  • Źródło: Przyszłość Polityki Spójności po 2021, dostępny w internecie: rpo.wzp.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida