Polityka spójności społecznej i gospodarczej oraz konkurencji i ochrony konsumentów UE

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wybrane problemy, red. Jan Czekaj, Stanisław Owsiak, Kraków 2010, s. 23–24.
  • Źródło: Fila, Najbiedniejsze i najbogatsze regiony UE. Trzy polskie województwa na dole rankingu, 27.02.2019 r., dostępny w internecie: forbes.pl [dostęp 28.05.2020 r.].
  • Źródło: Dlaczego polityka konkurencji jest ważna dla konsumentów?, 16.04.2012 r., dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 28.05.2020 r.].
  • Źródło: Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020, 2014 r., dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 27.05.2020 r.].
  • Źródło: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 29.05.2020 r.].