Polityka zagraniczna i armia Ludwika XIV

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Libiszowska Z., Król−Słońce i jego czasy, Warszawa 1968.
 • Źródło: Magdziarz W., Ludwik XIV, Wrocław 1991.
 • Źródło: Grzybowski S., Wielka historia świata. Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, t. 6, Warszawa 2005.
 • Źródło: Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2012.
 • Źródło: A. Podraza, Wielka historia świata. Świat w XVII w., t. 7, Warszawa 2005.
 • Źródło: Wyczański A., Historia powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1987.
 • Źródło: Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1999.
 • Źródło: Art. V, [w:] Historia nowożytna 1648–1789. Wybór tekstów, oprac. K. Piwarski, Warszawa 1954, s. 36–37.
 • Źródło: Zbigniew Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 2012, s. 505–506.
 • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 322.
 • Źródło: Fragment relacji posła brandenburskiego Ezechiela Spanheima na dworze wersalskim, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 323.
 • Źródło: Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1999.