Polska odwilż. Oczekiwane zmiany i powrót na stare tory

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Tacyt, Germania, tłum. T. Płóciennik, Poznań 2008, s. 95–96.
  • Źródło: Wybrane biogramy sygnatariuszy Listu 34, biogramy na podstawie: Filip Musiał, List, który zachwiał Gomułką, tekst dostępny online: ipn.gov.pl.
  • Źródło: List 34. Cytat za: Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948−1982, oprac. J. Andrzejewski, Londyn 1987, s. 95.