Polska wobec zagrożeń terroryzmem

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Chrobot Piotr, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz do niektórych regulacji, [w:] Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, red. Piotr Burczaniuk, Waszawa 2017.
  • Góralski Dariusz, Liedel Krzysztof, System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecny a potrzeba działania, [w:] Polityczne metody zwalczania, red. Krzysztof Liedel, Joanna Marszałek-Kawa, Szymon Wudarski, Toruń 2007.
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r., dostępny w internecie: archiwumbip.mswia.gov.pl [dostęp 2.11.2020 r.].
  • Marzena Binczycka-Anholcer, Ariel Imiołek, Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu, „Hygeia Public Health” 2011 r., nr 46(3), dostępny w internecie: h-ph.pl [dostęp 7.04.2021 r.].
  • Aleksandrowicz Tomasz Romuald, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 dnia kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • (…), 3.11.2020 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 7.04.2021 r.].
  • (…), dostępny w internecie: bbn.gov.pl [dostęp 2.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida