Strona główna Polska wraca na mapy. Traktat wersalski
Powrót

Polska wraca na mapy. Traktat wersalski

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Cortés, Secunda Relación, [w:] Maria Sten, Kronikarze kultur prekolumbijskich, Kraków 1988, s. 128.
  • Źródło: Ryszard Tomicki, Tenochtitlan 1521, Warszawa 1984, s. 50.
  • Źródło: Bartolomé de Las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, tłum. K. Niklewiczówna, Poznań 1988, s. 64–65.
  • Źródło: Bartolomé de Las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, tłum. Krystyna Niklewiczówna, Poznań 1988, s. 91–92.
  • Źródło: Marek Kornat, Mocarstwa zwycięskie wobec sprawy polskiej u kresu Wielkiej Wojny, Muzeum Historii Polski, tekst dostępny online: muzhp.pl.