Pomiędzy filmem a teatrem. Zemsta Aleksandra Fredry w adaptacji Andrzeja Wajdy

Tekst: Ewelina Nurczyńska-Fidelska, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Dobrochna Ratajczakowa, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, Wrocław 2006.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida