Porównanie budowy amoniaku i amin

Tekst: Danuta Jyż-Kuroś

Opracowanie i multimedia: GroMar Sp. z o. o.