Posłowie i senatorowie

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Anna Dąbrowska, Bezradna komisja etyki poselskiej, 14.11.2017 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 8.03.2020 r.].
  • Politolog, Czy warto zostać posłem?, dostępny w internecie: szanujflage.pl.
  • Bronisław Tumiłowicz, Czy poseł zawsze powinien się podporządkować dyscyplinie partyjnej?, 24.01.2000 r., dostępny w internecie: tygodnikprzeglad.pl [dostęp 7.03.2020 r.].
  • Konstytucja 3 maja. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 r. , [w:] Konstytucje w Polsce: 1791–1990, oprac. Tadeusz Kołodziejczyk, Małgorzata Pomianowska, Warszawa 1990.
  • Konstytucja Niemiec, tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, 2008 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2021 r.].
  • Bogusław Przywora, Konstytucyjna zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego a założenia służby cywilnej. Wybrane zagadnienia, dostępny w internecie: marszalek.com.pl [dostęp 8.03.2020 r.].
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 8.03.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida