Poszukiwanie i opracowywanie bibliografii. Tworzenie ramowego planu pracy

Tekst: Anna Grabarczyk, Joanna Gawlikowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 26–27.
  • Źródło: W. Woźnowski, Struktura ,,Bajek i przypowieści" Ignacego Krasickiego rozdz.: O hajce epigramatycznej, [w:] tegoż, Literatura polska w szkole średniej, Warszawa 1985, s. 99–101.
  • Źródło: Bajki, satyry i ,,Monachomachia" Ignacego Krasickiego, [w:] Biblioteczka Opracowań, oprac. D. Polanczyk, Lublin 2000.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida