Powojenne polskie osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: „Myśl Filozoficzna” 1951, s. 284–285.
  • Cytat za: Jerzy Płażewski, Historia filmu dla każdego (1895–1980), Warszawa 1986, s. 215–217.
  • Źródło: Nowe perspektywy. Cytat za: Janusz Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987, s. 208–209.
  • Źródło: Stenogram wystąpienia prof. Kołakowskiego podczas obchodów X rocznicy Października. Cytat za: Wiesław Władyka, W 10. rocznicę Października ’56. Usunięcie Leszka Kołakowskiego z partii. Dokumenty i relacje, „Mówią Wieki” 8/1991.
  • Cytat za: Jerzy Płażewski, Historia filmu dla każdego (1895–1980), Warszawa 1986, s. 215–217.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Popioły, 1902, s. 120.
  • Źródło: Tadeusz Kościuszko w oczach artystów i historyków, red. E. Biernacka, Warszawa 1995, s. 69.
  • Źródło: Dał nam przykład Bonaparte… Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich, t. 1, red. komentarze i przypisy R. Bielecki, opr. tekstów A. Tyszka, Kraków 1984, s. 47–48.
  • Źródło: Władysław Zajewski, Europejskie konflikty dyplomatyczne, Kraków 2012, s. 17.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida