Powroty do harmonii. Liryki Leopolda Staffa

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Leopold Staff, ***, [w:] Gałąź kwitnąca, 1908.
  • Źródło: Leopold Staff, Przedśpiew, [w:] Gałąź kwitnąca, 1908.
  • Źródło: Leopold Staff, Poczucie pełni, [w:] Sny o potędze, 1901.
  • Źródło: Leopold Staff, O nauczaniu cnoty, [w:] tegoż, Wybór poezji , wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 49–50.
  • Źródło: Leopold Staff, Kochać i tracić..., [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 117.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida