Powstanie cesarstwa w Rzymie. Pryncypat

Autor: Bartosz Krzymiński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Historia rzymskiego pióra Kasjusza Diona, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, oprac. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 264.
  • Źródło: Tacyt, Roczniki, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, tłum. S. Hammer, Warszawa 2004, s. 37–38.
  • Źródło: Strabo, [w:] Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2008, s. 376–377.
  • Cytat za: Chomicki G., Sprawski S., Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 262–264.
  • Źródło: Tacyt, Roczniki. Cytat za: [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, tłum. S. Hammer, Warszawa 2004, s. 37–38.
  • Źródło: Wergiliusz, Eneida, t. 6, s. 791–800.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida