Strona główna Powstanie Kościoła anglikańskiego
Powrót

Powstanie Kościoła anglikańskiego

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, tłum. Lesiński-Walachowicz, wybór Marek Kinstler, Marian Józef Ptak, Wrocław 1996, s. 293.
  • Źródło: Mowa Henryka VIII wygłoszona w parlamencie w roku 1545, [w:] Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1981, s. 76–78.