Powstanie Legionów Polskich i ich walki we Włoszech

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Kościuszko w oczach artystów i historyków, red. E. Biernacka, Warszawa 1995, s. 69.
  • Źródło: Władysław Zajewski, Europejskie konflikty dyplomatyczne, Kraków 2012, s. 17.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Popioły, 1902, s. 120.
  • Źródło: Dał nam przykład Bonaparte… Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich, t. 1, red. komentarze i przypisy R. Bielecki, opr. tekstów A. Tyszka, Kraków 1984, s. 47–48.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida