Prawa i obowiązki obywatela europejskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Obywatele Unii Europejskiej i ich prawa, dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Anna W., Jak zostać obywatelem Europy, dostępny w internecie: cudzoziemiec.eu [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Łukasz Osiński, Eurobarometr: obywatele Unii Europejskiej są świadomi swoich praw, 9.07.2020 r., dostępny w internecie: bankier.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Źródło: Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. , dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 29.07.2020 r.].