Prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji RP

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sylwia Stecko, Prawa i wolności człowieka i obywatela w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 1 (41), s. 182.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.07.2020 r.].