Prawo administracyjne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Uchwała NSA (…), dostępny w internecie: orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp 27.04.2020 r.].
  • Źródło: Zofia Duniewska, Barbara Jaworska‑Dębska, Ryszarda Michalska‑Badziak, Ewa Olejniczak‑Szałowska, Prawo administracyjne: Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 217.
  • Źródło: Alicja Plucińska-Filipowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki, Uruchomienie postępowania administracyjnego przez organy budowlane w aspekcie skutków czynności organu albo podmiotu mającego interes prawny, 12.12.2015 r., dostępny w internecie: czasopisma.beck.pl [dostęp 27.04.2020 r.].
  • Źródło: Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 27.05.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 27.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 27.04.2020 r.].