Prawo unijne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Traktat o Unii Europejskiej, dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 18.09.2020 r.].
  • Zasada bezpośredniego skutku prawa europejskiego, 14.01.2015 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 23.06.2020 r.].
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), 26.10.2012 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 23.06.2020 r.].
  • Paweł Mering, Czy prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym? A co z Konstytucją RP?, 23.11.2019 r., dostępny w internecie: bezprawnik.pl [dostęp 23.06.2020 r.].
  • (…), 1.10.2010 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 23.06.2020 r.].
  • Rada Unii Europejskiej, Zwykła procedura ustawodawcza, dostępny w internecie: consilium.europa.eu [dostęp 23.06.2020 r.].
  • Komisja Europejska, ABC prawa Unii Europejskiej, dostępny w internecie: op.europa.eu [dostęp 23.06.2020 r.].
  • Komisja Europejska, ABC prawa Unii Europejskiej, 2017 r., dostępny w internecie: op.europa.eu [dostęp 23.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida