Preromantyzm – definicja, cechy, przedstawiciele

Tekst: Martyna Buliżańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Laura i Filon, [w:] Franciszek Karpiński, Sielanki, Warszawa 1892.
  • Źródło: Franciszek Karpiński, Przypomnienie dawnej miłości, [w:] tegoż, Sielanki, Warszawa 1892.
  • Źródło: L. Kropiński, Julia i Adolf, [w:] Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971, s. 14.
  • Źródło: Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Wrocław 2016.
  • Źródło: Adam Jerzy Czartoryski, Bard polski 1795 r., Brody 1912.
  • Źródło: Mary Shelley, Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, Łódź 2007.
  • Źródło: Laurence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, tłum. Agnieszka Glinczanka, Wrocław 2009.
  • Źródło: Franciszek Dionizy Kniaźnin, Dwie lipy, Warszawa 2012.
  • Źródło: L. Kropiński, Julia i Adolf, [w:] Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971, s. 14.
  • Źródło: Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida