Prezydent RP a bezpieczeństwo państwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Ukrainy uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej 28 czerwca 1996 roku, tłum. Ewa Toczek, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 26.01.2021 r.].
  • Źródło: Artur Jagnieża, Armia dwóch zwierzchników. Próba analizy konstytucyjnej, 31.10.2017 r., dostępny w internecie: defence24.pl [dostęp 20.07.2019 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 26.01.2021 r.].
  • Źródło: Prezydent: redukcja PKW w Afganistanie, 23.09.2013 r., dostępny w internecie: polska-zbrojna.pl [dostęp 20.07.2019 r.].