Problem uchodźstwa

Bibliografia:

  • Źródło: Halina Grzymała‑Moszczyńska, Agata Górny, Witold Klaus, Sławomir Łodziński, Uchodźcy w Polsce sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, Warszawa 2017.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida