Problemy z nadmierną imigracją

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Łączna liczba długoterminowych imigrantów przybywających do kraju sprawozdającego w roku odniesienia, 5.03.2020 r., dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 21.04.2020 r.].
  • Le Pen Marine. Cytat za: Zabójcze puenty, „Forum” 2015, nr 9, s. 82.
  • Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 21.04.2020 r.].
  • Ian Goldin, Benjamin Nabarro, Polska powinna walczyć o imigrantów. Oto dlaczego, 8.06.2019 r., dostępny w internecie: krytykapolityczna.pl [dostęp 21.04.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida