Proces zakładania partii politycznych

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Laura Żywica, Kiedy Trybunał orzeka o zgodności celów partii politycznych?, 5.08.2010 r., dostępny w internecie: infor.pl [dostęp 10.05.2021 r.].
  • Źródło: Janina Kurek-Bąk, Transformacja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, t. 10, s. 60.
  • Źródło: Ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 9.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida