Promieniowanie ciała doskonale czarnego

Tekst: Aleksandra Kuźniuk-Fijałkowska

Opracowanie i multimedia: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki