Przemiany gospodarcze i społeczne w Europie w późnym średniowieczu

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia 2022
Udostępnij

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Wacław Sobieski, Dzieje Polski, t. 1, Warszawa 1923. Wydawnictwo Zorza.
  • Źródło: Tomasz Jurek, Edmund Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, s. 389. PWN.
  • Źródło: Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. 11, Kraków 2009, s. 142–144. PWN.
  • Źródło: Giovanni Boccaccio, Dekameron, [w:] Wiek V-XV w źródłach, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2003, s. 247.
  • Źródło: R. Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2021, s. 280.
  • Źródło: Juliusz Bardach, Władysław Jagiełło, [w:] Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978, s. 285–286. Czytelnik.
  • Źródło: Przywilej jedlneński z 4 III 1430 r. Wiek V–XV w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 188–192. PWN.
  • Źródło: Przywilej jedlneński z 4 III 1430 r., [w:] M.Sobańska-Bodnaruk, S.B.Lenard, Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997.