Przemiany postaw estetycznych w utworach Jana Kasprowicza

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipski, Kraków 1990, s. 136–137.
  • Źródło: Jan Józef Lipski, Wstęp, [w:] Jan Kasprowicz, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipski, Kraków 1990.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Rozmiłowała się ma dusza, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipski, Kraków 1990, s. 354.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Święty Boże, Święty Mocny, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipski, Kraków 1990, s. 202–203.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Z chałupy, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jan Józef Lipski, Kraków 1990, s. 30.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida