Przyczyny bezrobocia na świecie

Tekst i scenariusz lekcji: Magdalena Fuhrmann

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.