Przyczyny i skutki sporów światopoglądowych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 20.08.2021 r.].
  • Lasch Christopher, Bunt elit, tłum. Dobrosław Rodziewicz, Kraków 1997.
  • MacIntyre Alasdair, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, Warszawa 1996.
  • Filipowicz Stanisław, O demokracji bez złudzeń i sentymentów, Warszawa 1992.
  • Gray John, Dwie twarze liberalizmu, tłum. Piotr Rymarczyk, Warszawa 2001.
  • Madison James, Federalista nr 10, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 2, Warszawa 1999.
  • Machiavelli Niccolo, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 1, Warszawa 2000.
  • Mateusz Tondera, Jak zakończyć światopoglądowe wojny, 8.04.2015 r., dostępny w internecie: klubjagiellonski.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
  • Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida