Przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa

Tekst: Ewa Malinowska

Scenariusz lekcji: Monika Piechowicz-Kruk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.