Przyczyny i uwarunkowania rozwoju terroryzmu w Europie i na świecie w drugiej połowie XX w.

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Frank Dikötter, Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2013, s. 32.
  • Źródło: Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012, s. 575.
  • Źródło: Płk Florian Siwicki, Sprawozdanie z działalności Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Pekinie za okres od 1.01.61 r. do 15.12.1961 r., dostępny w internecie: digitalarchive.wilsoncenter.org.
  • Źródło: Mao Zedong, [w:] Frank Dikötter, Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2013, s. 44–45.
  • Źródło: Nikita Chruszczow, [w:] Frank Dikötter, Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2013, s. 44–45.
  • Źródło: Maciej Kucharczyk, Ciała ludzi spadały z nieba wraz ze szczątkami. 30 lat temu bomba zniszczyła boeinga linii Pan Am, tekst dostępny online: wiadomosci.gazeta.pl.