Przyrodnicze i społeczno‑gospodarcze skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Polsce

Tekst i scenariusz lekcji: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.