Przywileje szlacheckie a prawa człowieka

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska, Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795. Wybór źródeł, Warszawa 2006, s. 65.
  • Źródło: Deklaracja praw człowieka i obywatela, dostępny w internecie: wikisource.org.pl [dostęp 10.09.2019 r.].
  • Źródło: Przywilej koszycki – 17 września 1374 r., dostępny w internecie: pthlodz.uni.lodz.pl [dostęp 10.09.2019 r.].
  • Źródło: Przywilej jedlneńsko‑krakowski, dostępny w internecie: polishfreedom.pl [dostęp 10.09.2019 r.].
  • Źródło: Ustawa rządowa, czyli Konstytucja 3 maja 1791, dostępny w internecie: wikisource.org.pl [dostęp 10.09.2019 r.].
  • Źródło: Deklaracja praw człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 roku, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1776 roku.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida