Psychoanaliza Freuda: id, ego, superego

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów, Warszawa 1999.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida