Psychologia Ericha Fromma

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Erish Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1978.
  • Erich Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1978.
  • Karol Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, dostępny w internecie: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1859/ekon-pol/00.htm.
  • Erich Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2003.