Ratyfikacja umów międzynarodowych w RP

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maciej Borski, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 11.03.2020 r.].
  • Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa imprez sportowych, dostępny w internecie: msit.gov.pl [dostęp 11.03.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].